Energihotellet © Statens Vegvesen. Foto: Dag Jenssen

Green picks