Suldalsheiane, © Skattkammeret Suldal Foto: Kjetil Brekke/ Suldal Foto
Suldalsheiane, © Skattkammeret Suldal Foto: Kjetil Brekke/ Suldal Foto

Hunting

Hiking

Hunting

 

The mountains of Suldal are known for good hunting. For some areas, tourists may buy a hunting license for hunting large game as well as for small game.

 

Small game

Hunting licenses for Kjetilstadheia are sold by, Stavanger & Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF), see www.inatur.no

Hunting licenses for the public lands Suldal Statsallmenning, see www.inatur.no

For hunting licenses for the Roalkvam area, contact Ola Jordebrekk, tel. (+47) 52 79 47 56/916 05 451

 

Big game

Contact Suldal Tourist Office.

 

 Hunting
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.