Mange menneske som går nedover ei gate
Ryfylkedagane © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Ryfylkedagane - den første grøne festivalen i Ryfylke!

Ryfylkedagane er ein folkefest i kommunesenteret Sand i Suldal. Kvart år trekk festivalen tusenvis av gjester frå heile regionen med over 80 utstillarar, konsertar, ungdomsarrangement, andeslepp, fellesturar og ei rekke andre kjekke aktivitetar for heile familien. Festivalen blir arrangert første helga i juni kvart år.

I 2019 blei Ryfylkedagane sertifisert Miljøfyrtårn, som ei av dei første festivalane i Rogaland og den første i Ryfylke. Som ein del av dette arbeider festivalleiinga strategisk og målretta med å sikre minimalt fotavtrykk og berekraftig drift.

Ein kan lese meir om festivalen på ryfylkedagane.no.

See attachementSee attachementSee attachement
Go back to Sustainability