People hiking to a moutain topPeople hiking to a moutain top
© Nutfant 24
© Nutfant 24
People in Nutfant24 tshirts
© Nutfant 24

The Six Peak Challenge

Hiking
Event

Ready to challenge yourself in the Suldal mountains? Nutfant24 offers active and social activities throughout the year.

Throughout the year, Nutfant 24 arranges many different activities in the Suldal area. The highlight of the year is the ‘Nutfant-in-a-Day’ event every August, where the aim is to reach the summit of six peaks in the space of just 24 hours.

Read more about Nutfant 24 at www.nutfant24.no and on Facebook @nutfant24.

The Six Peak Challenge
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.